Psykologerne i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering foretager psykologiske undersøgelser, som giver en bred belysning af personlighed og social funktion, evner, kognitiv funktion samt copingstrategier.

Vi lægger vægt på, at personens problemstillinger bliver belyst både ved et grundigt klinisk interview, samt ved relevante psykologiske tests.

Vi lægger ligeledes vægt på, at de anvendte tests så vidt muligt er velkendte og standardiserede.

Vi anvender ikke en på forhånd fastlagt mængde af tests, men tilrettelægger testningen efter de behov der er for at få problemstillinger belyst. Anvendelsen af de enkelte tests skal altid kunne begrundes overfor den undersøgte.

God praksis i anvendelsen af psykologiske tests

Psykologerne i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er opmærksomme på, hvad der er god praksis i anvendelsen af psykologiske tests. Der er etiske spørgsmål forbundet med anvendelsen af tests, og der er overvejelser om hvad der er god praksis i anvendelsen af tests.

Dansk psykologforening har formuleret nogle retningslinjer for anvendelsen af tests i visse typer af psykologiske undersøgelser. Der er mange generelle overvejelser i disse retningslinjer, som vi følger i alle typer af undersøgelser.