Psykologerne i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering tilbyder supervision af psykologer. Vi er en gruppe af psykologer med forskellige kompetencer, og du har som supervisand mulighed for at lave aftaler med en psykolog, der opfylder dine særlige behov for supervision.

Vores kompetenceområder drejer sig generelt om en fokusering på arbejdsmarkedsrelaterede problemstillinger, både i undersøgelse og behandling.

Herudover har de enkelte psykologer specifikke interesse- og kompetenceområder, f.eks.:

  • Smerter og psykosomatik
  • Belastningstilstande og PTSD
  • Psykiske syndromer som depression og angst
  • Undersøgelsesmetode
  • Neuropsykologiske problemstillinger og undersøgelser 

Det er autoriserede psykologer der tilbyder supervision. Vi har desuden enkelte psykologer med specialistgodkendelse.