Afdelingens læger indgår i regionens kommuner som sundhedsfaglige rådgivere f.eks. i:

  • Sygedagpengesager, hvor borger er visiteret til kategori 1 eller 2
  • Sager om kontanthjælp, der ikke skal til kommunens Rehabiliteringsteam
  • Revalideringssager
  • Sager ifm. Serviceloven, f.eks. hjælpemidler eller bilstøtte

Læs mere

I Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på  beskæftigelsesområdet, nr. 9059 af 25.11.2019 kan du læse mere om sundhedsfaglig rådgivning i ovennævnte sager og om sundhedskoordinator funktionen.

I pkt. 3.1.1. finder du også en beskrivelse af, hvilken helbredsdokumentation, der typisk skal med i en sag, der skal behandles i Rehabiliteringsteamet.

Kontakt

Ulrik Steen

Telefon:
7843 5070 / 2961 0872

E-mail:
ulrik.steen@vest.rm.dk

Ledende overlæge