Vores ventetid på indkaldelse er mellem 2 uger og 2 måneder. Den varierer alt efter hvilken problemstilling der er tale om.

Kontakt visitationen hvis du ønsker oplysning om ventetid på en konkret sag.

Visitationen kan kontaktes på 7843 5002
mail: heidi.johannsen@vest.rm.dk