Ventetider på indkaldelse til  socialmedicinske ydelser er typisk mellem 4-6 uger.

Der er i perioder forlænget ventetid på psykologiske ydelser.

Den konkrete ventetid lige nu?
Kontakt visitationen på 7843 5002
mail: heidi.johannsen@vest.rm.dk