- tværfaglig koordineret indsats med fokus på arbejdsmarkedet

Specialistteamet består af speciallæger (almen medicin, samfundsmedicin, arbejdsmedicin, reumatologi og psykiatri), autoriserede psykologer, socialrådgiver og læger og psykologer under uddannelse, som vil være superviseret af en specialist inden for området. Der ydes en tværfaglig koordineret indsats med arbejdsmarkedsrettet fokus. Der lægges i forløbet vægt på en udviklingsproces, der om muligt bringer borgeren nærmere arbejdsmarkedet.

Specialistteamets ydelse kan sammensættes af en række elementer. Sagsbehandler er velkommen til i henvisningen selv at anføre ønsker til den samlede ydelse, men den fastlægges endeligt i samarbejde med afdelingens visiterende læge eller psykolog. Sagsbehandler bedes derfor i henvisningen anføre telefonnummer og træffetid.

Specialistteamets ydelser indledes med socialmedicinsk undersøgelse eller psykologisk undersøgelse og drøftes undervejs i det samlede Specialistteam. Forløbet afsluttes med Specialistteamets samlede konklusion og anbefalinger. De øvrige elementer, der kan komme på tale, er anført under "Priser - Specialistteamet".

Formål

Formålet med at henvise borgere til Specialistteamet er at få klarlagt følgende:

 • Diagnose(r)
 • Behandlingsmuligheder
 • Varighed
 • Funktionsevne
 • Prognose
 • Skånehensyn
 • Forslag til handlingsplan

Hvem kan henvise?

Kommunens sagsbehandlere kan henvise til Specialistteamet.

Hvad kan vi tilbyde borgeren?

Sammen med borgeren arbejder Specialistteamet for bedre sygdomsforståelse med mindre angst og bekymring samt nye metoder for borgeren til håndtering af sin sygdom.

Hvem kan henvises?

Borgere med problemer som f.eks.:

 • Uklar sygdomstilstand med mange symptomer og klager
 • Helbredsproblemer, der i højere grad end forventet påvirker funktionsevnen
 • Udtalte helbredsklager kombineret med psykosociale problemer
 • Mangelfuld sygdomsindsigt og -forståelse
 • Manglende afklaring af ressourcer og barrierer

Hvordan henvises?

Find henvisningsblanketter