Den socialmedicinske speciallægeundersøgelse - Henvisningsblanket LÆ151 -indgår som led i udredningen af en persons funktions- og arbejdsevne. Den er relevant, når kommunen har behov for en sociallægelig vurdering af mulighederne for, om en sygemeldt person gennem behandling, revalidering, skånende arbejdsforhold o.l. vil kunne forsørge sig selv helt eller delvist, eller om alle muligheder for forbedring af arbejdsevnen er udtømte.

Den socialmedicinske speciallægeerklæring består af:

  • En anamnesisk del, der i sin disposition på mange måder ligner ressourceprofilen.
  • En grundig beskrivelse af de bio-psyko-sociale forhold.
  • Sammenfatning af foreliggende lægeakter.
  • Klientens egne overvejelser om sine muligheder.
  • En objektiv undersøgelse.
  • Et resumé.
  • En konklusion og vurdering af ressourcer i relation til helbredsforholdene, der rummer oplæg/forslag til, hvordan klient og kommune kan komme videre.