Psykologerne ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering tilbyder støttende samtaleforløb til borgere med nedsat funktionsevne. Formålet med samtalerne er at understøtte, udvikle og stabilisere borgerens funktionsevne mhp. at bringe pgl. tættere på arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Der kan henvises til psykologsamtaler på baggrund af psykologiske problemstillinger, der gør det svært for en borger at fungere på arbejdsmarkedet eller indgå i arbejdsmarkedsrettede aktiviteter. Fx. i relation til:

  • Angst,
  • Depression,
  • Personlighedsforstyrrelse,
  • ADHD,
  • Autisme spektrumforstyrrelse
  • Stress og udbrændthed
  • Kroniske smerter
  • Krisereaktioner
  • Motivationsproblemer

Forløb og indhold

Afhængig af formålet vil samtalerne typiske ligge med 1-2 ugers mellemrum. Der vil i nogen forløb også være tale om hjemmearbejde mellem samtalerne mhp. at omsætte indsigt til praksis.

Et samtaleforløb vil typisk strække sig over 5-10 gange afhængig af problematik og motivation.

Henvisning

Sagsbehandler i kommunen kan henvise borgere til individuelle støttende samtaleforløb. Det er vigtigt, at det af henvisningen fremgår, hvad der er formålet med samtalerne og hvor mange samtaler, der bevilliges.

Sted

Samtaleforløb foregår i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Herning eller Aarhus. Se adresser her

Pris

Se vores priser her