Et individuelt psykoedukativt forløb er tilbud til borgere med diagnoser inden for det autistiske spektrum eller ADHD. Formålet med forløbet er undervisning i og øget forståelse for de kognitive og sociale vanskeligheder som ovennævnte diagnoser ofte fører med sig, samt at støtte den henviste til hensigtsmæssig håndtering af de medfølgende vanskeligheder.

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til borgere med diagnoser inden for det autistiske spektrum eller ADHD samt deres fagprofessionelle eller private netværk. Vi anbefaler, at mentor/bostøtte, sagsbehandler og/eller et familiemedlem deltager i hele eller dele af forløbet mhp. vidensdeling og koordinering af den fremtidige støtte af pgl. Det aftales i hvert enkelt tilfælde, hvem det er relevant at inddrage hvornår.

Forløb og indhold

Der er tale om et fokuseret forløb, som strækker sig over 4-5 samtaler.

Der kan være tale om psykoedukation, dvs. undervisning og gennemgang af de symptomer og vanskeligheder, der er beskrevet i den konkrete borgers psykologundersøgelse, og bevidstgørelse om, hvordan vanskelighederne viser sig i dagligdagen.

I samtalerne vil der desuden være fokus på redskaber, der kan hjælpe borger til at kompensere for de sociale og kognitive vanskeligheder, som relaterer sig til lidelsen/lidelserne, og som kan være hindrende for en mere aktiv og udadvendt hverdag.

Endelig kan der i samarbejde med evt. bostøtte/ pårørende lægges en plan i forhold til, hvordan borgeren bedst støttes fremadrettet i forhold til at blive kompenseret for sine vanskeligheder i dagligdagen. I andre situationer kan der være behov for mere støttende og kompenserende strategier i forhold til uddannelse eller beskæftigelse, hvor mentor og evt. sagsbehandler kan indgå.

Forløbet afsluttes med en kort skriftlig status, der kort beskriver udbyttet af forløbet.

Henvisning

Sagsbehandler i kommunen kan henvise til forløbet.

Sted

Forløbet kan foregå ved Kommunen eller ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering enten i Herning eller  Aarhus. Se adresserne her

Pris

Se vores priser her