En psykologisk undersøgelse indeholder en bred udredning og beskrivelse af borgerens kognitive evner, personlighed, copingstrategier og funktionsevne, samt en vurdering af udviklings- og behandlingsmuligheder mhp. at bedre og stabilisere funktionsevnen i forhold til arbejdsmarked eller uddannelse. Undersøgelsen består af et grundigt interview af borgeren og udredning med flere psykologiske tests. Undersøgelsen kan i nogle tilfælde også omfatte interview af pårørende.

Indhold og forløb

Den typiske undersøgelse varer ca. 5 timer, fordelt over 1-2 mødegange.

Til undersøgelsen vil borgeren blive spurgt ind til sin helbredstilstand, livshistorie, erhvervsanamnese, selvopfattelse, håndtering af eventuelle psykiske og fysiske symptomer og belastninger, eventuelle erfaringer fra behandlingsforløb samt nuværende livssituation og forestillinger om fremtiden.

Herefter udfærdiges en rapport til sagsbehandler, typisk med kopi til egen læge hvor der bl.a. tages stilling til:

 • Kognitiv og psykisk funktionsevne
 • Udviklings- og behandlingsmuligheder med henblik på bedring af funktionsevnen
 • Udviklings- og støttemuligheder samt skånehensyn i forhold til arbejdsmarked eller uddannelse

Rapporten gennemgås med borgeren inden den fremsendes til sagsbehandler. 

Forskellige typer af psykologiske undersøgelser

 • Arbejdsmarkedsrettet psykologisk undersøgelse
  Giver en bred beskrivelse af borgerens ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder med fokus på forholdet til arbejdsmarkedet. Der indgår både en belysning af kognitive ressourcer og problemer, f.eks. i forhold til hukommelse, koncentration, indlæring m.v. og en udredning af personlighedsmæssige og psykiske ressourcer og vanskeligheder.

 • Udvidet arbejdsmarkedsrettet psykologisk undersøgelse
  I nogle tilfælde kan der være behov for en psykologisk udredning, der rækker ud over det, der ligger inden for rammerne af en arbejdsmarkedsrettet psykologisk undersøgelse, en såkaldt udvidet arbejdsmarkedsrettet psykologisk undersøgelse. Det vil ofte være i sager, hvor der er mistanke om mere komplekse og komorbide psykologiske og psykiatriske problemstillinger, som fx sværere psykopatologi, ADHD, PTSD, autisme eller misbrug, som komplicerer udredningen.

  I sådanne tilfælde kan vi, efter aftale med sagsbehandler, tilbyde en udvidet arbejdsmarkedsrettet psykologisk undersøgelse for et mertillæg. Se vores priser her.
 • Neuropsykologisk undersøgelse
  I sager, hvor der er mistanke om organisk hjerneskade fx grundet mangeårigt og massivt misbrug, hovedtraume, følger efter apopleksi eller, hvor der er mistanke om en degenerativ lidelse fx demens, der anbefales en neuropsykologisk undersøgelse. En neuropsykologisk undersøgelse indeholder omfattende testning af de kognitive funktioner og konsekvensen af disse i forhold til evt. uddannelse eller arbejde. Der indgår ikke omfattende personlighedsudredning i en neuropsykologisk undersøgelse. Ved behov for supplerende psykisk og diagnostisk udredning pga. mistanke om komorbid lidelse betales et mertillæg. Se vores priser her. 

 • Arbejdsmarkedsrettet psykologisk undersøgelse af unge mellem 16-26 år
  I sager, hvor borger er mellem 16-26 år anbefales som oftest udredning i vores Ungeteam. En psykologisk udredning i Ungeteamet giver en bred beskrivelse af den unges ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder med fokus på forholdet til uddannelse og arbejdsmarked. Der indgår både en belysning af kognitive ressourcer og problemer, f.eks. i forhold til hukommelse, koncentration, indlæring m.v. og en udredning af personlighedsmæssige og psykiske ressourcer og vanskeligheder, ligesom der kan foretages yderligere udredning i sager med mistanke om mere komplekse og komorbide psykologiske og psykiatriske problemstillinger, som fx sværere psykopatologi, ADHD, PTSD, autisme eller misbrug.

  Du kan læse mere om vores Ungeteam her

Henvisning

Henvisning til psykologisk undersøgelse sker via sagsbehandler i kommunen.

Sted

Psykologiske undersøgelser foregår i Herning eller Aarhus. Se adresserne her

Pris

Se vores priser her