Formålet med mestringsforløb er at tilbyde et forum, hvor borgere med nedsat funktionsevne møder andre i samme situation og får professionel hjælp til ressourceudvikling og øget livsmestring, og derigennem på længere sigt at bedre funktionsevnen i forhold til at kunne deltage i uddannelses- eller beskæftigelsesrettede tilbud.

Se mere om de forskellige tilbud og deres indhold, forløb, priser m.v. i menuen til venstre.