Psykologerne ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har stor erfaring med at lave undervisning for sagsbehandlere og andre fagpersoner.  

Når vi belyser et emne eller en problemstilling, har vi altid det arbejdsmarkedsrettede perspektiv for øje. Herunder hvad den psykologiske problemstilling betyder for borgerens funktionsevne, skånehensyn og muligheder i forhold til arbejdsfunktioner.

 

Målgruppe

 • Sagsbehandlere inden for beskæftigelsesområdet
 • Mentorer eller bostøtte, der arbejder med borgere under beskæftigelsesmæssig afklaring
 • Psykologer inden for beskæftigelsesområdet, der arbejder med udredning og testning

 

Forløb og indhold

Psykologerne har forskellige kompetencer og interesseområder, hvilket betyder, at vi kan tilbyde undervisning indenfor mange forskellige områder, som fx:

 • Psykologisk smertetackling – hvad skal der til for at finde det optimale funktionsniveau, når man har kroniske smerter?
 • Depression – psykologiske behandlingsformer
 • Unge og voksne med ADHD
 • Autismespektrum forstyrrelser
 • Kognitive vanskeligheder
 • Funktionelle lidelser
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Psykologisk udredning

Har I særlige ønsker til emner eller problemstillinger har vi også mulighed for at sammensætte andre undervisningsforløb. Kontakt ledende psykolog Camilla Rasmussen for en nærmere drøftelse.

 

Sted

Undervisningen kan foregå ved Kommunen eller ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering enten i Herning eller Aarhus. Se adresser her

Pris

Se vores priser her