Psykologerne ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har stor viden om og erfaring med psykologisk udredning og beskæftigelsesrettede indsatser samt et indgående kendskab til de lovgivningsmæssige rammer omkring jobafklarings- og ressourceforløb. I vores arbejde og forståelse af sygemeldte borgere, har vi stort fokus på funktionsevnen og på, hvordan den bedst understøttes og udvikles med udgangspunkt i borgerens samlede bio-psyko-sociale situation.

Formålet med supervisionen er både læring og opkvalificering, herunder at ruste medarbejderen i arbejdet med udfordrende borgerforløb.

Målgruppe

Vi tilbyder supervision til forskellige faggrupper, som fx sagsbehandlere, mentorer, bostøtter eller psykologer. Supervisionen kan enten være individuel eller i gruppe.

Supervision af sagsbehandlere

Afhængigt af ønsker og behov kan der i supervisionen være fokus på rollen som sagsbehandler, forståelsen af borgeren, samarbejdet med borgere med forskellige psykiske vanskeligheder og reaktionsmønstre eller på sagsbehandlerrollen i en bred organisatorisk sammenhæng. Der vil ofte også være et vist fokus på sagsbehandlerens personlige reaktioner på problemstillingerne.

Supervision af mentorer og bostøtter

Afhængigt af ønsker og behov kan der i supervisionen være fokus på rollen som mentor eller bostøtte, forståelsen af og forholdet til borgere med psykiske vanskeligheder og deres reaktionsmmønstre, hvordan borgeren bedst hjælpes videre, og hvordan det påvirker mentor/bostøtte i samarbejdet med både borgeren, pårørende, sagsbehandler og en evt. arbejdsplads. Der vil også i et vist omfang være fokus på mentors eller bostøttes personlige reaktioner på problemstillingerne.

Supervision af psykologer

Afhængigt af ønsker og behov kan der i supervisionen være fokus på rollen som psykolog, både i forhold til borgere/klienter, andre faggrupper eller psykologrollen i en bredere organisatorisk kontekst.

Andre fokus områder kan være, hvordan en psykologisk undersøgelser gribes an, både i forhold til at sammensætte et relevant testbatteri ud fra den problemstilling, der ønskes udredt og i forhold til tolkning af testresultater, og hvordan det afrapporteres mest hensigtsmæssigt.

Der kan også være fokus på rollen som terapeut både i forhold til individuelle- eller gruppeforløb. Psykologerne ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har forskellige terapeutiske efteruddannelser indenfor bl.a. de kognitive retninger, psykodynamisk eller eksistentiel terapi.

Supervision kan enten være som led i det daglige sagsarbejde, som led i autorisation, som led i specialistuddannelse eller som led i supervisoruddannelse.

Vi tilbyder også videosupervision og supervision af supervision.

Vi er en stor gruppe af psykologer med forskellige kompetencer og efteruddannelser, og du har som supervisand mulighed for at lave aftaler med en psykolog, der opfylder dine særlige behov for supervision. Alle psykologer er autoriserede og flere psykologer er specialist i psykoterapi, sundhedspsykologi, neuropsykologi og godkendte supervisorer på specialistniveau.

Sted

Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe ved Kommunen eller ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering enten i Herning eller Aarhus. Find adresser her

Pris

Se vores priser her