Psykologerne ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har erfaring med at fungere som mentorer i forløb, som kræver psykologernes særlige viden og faglige kvalifikationer, og som ikke kan fines inden for det sædvanlige mentorkorps.

Formålet med et specialiseret mentorforløb er, at hjælpe borger med at kompensere eller håndtere de psykiske eller psykologiske udfordringer, der gør det vanskeligt for pgl. at etablere en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som en del af det specialiserede mentorforløb tilbydes også, at psykologen deltager i møder med arbejdsgiveren mhp. at give forståelse for borgerens særlige udfordringer, og hvordan arbejdsgiver bedst støtter op om dette.

Målgruppe

Eksempler på problemstillinger, hvor det kan komme på tale at tilknytte en psykologer som mentor:

  • Borgere med udviklingsforstyrrelser eller ADHD, som har behov for støtte i forhold til at kunne kompensere for de sociale og kognitive vanskeligheder.
  • Borgere med angstproblemer, der forhindrer deltagelse i arbejdsrelevante situationer, og hvor mentoren skal have viden om, hvordan borgeren bedst støttes i at håndtere disse problemer.
  • Borgere med smerter, hvor der er en meget fastlåst måde at fungere og håndtere smerterne på, og som overbelaster borgeren.
  • Borgere, der har svært ved at håndtere konflikter, og som har særlige behov for støtte til konfliktløsning, eventuelt i form af social træning.

Forløb og indhold

Afhængig af formålet med mentorforløbet vil der typisk være tale om individuelle samtaler med fokus på psykoedukation i forhold til de psykiske vanskeligheder, og hvordan disse viser sig i en arbejdsmæssigt kontekst. Det er vigtigt, at borgeren får en forståelse for sine særlige udfordringer, og hvordan pgl. bedst hjælper sig selv i den sammenhæng, herunder arbejdsmæssige skånehensyn og støtte til aktivt at benytte kompensationsstrategier.

I forløbet er der ligeledes mulighed for, at psykologen deltager i netværksmøder med arbejdsgiver og virksomhedskonsulent mhp. informationsdeling og undervisning i, hvordan pgl. borger bedst støttes og håndteres på arbejdspladsen.

Et mentorforløb vil typisk have et omfang af 5 samtaler excl. evt. deltagelse ved netværksmøde.    

Henvisning

Sagsbehandler ved kommunen kan henvise til et specialiseret mentorforløb. Det er vigtigt, at det af henvisningen fremgår, hvad der er formålet med samtalerne, og hvor mange samtaler der bevilliges.

Psykologerne tilbyder også supervision af mentorer. Indsæt linkSted

Sted

Forløbet kan foregå ved Kommunen, på borgerens arbejdspalds eller ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering enten i Herning eller Aarhus. Se adresserne her

Pris

Se vores priser her