En række af afdelingens psykologer har erfaring fra tidligere kommunale TTA-projekter, hvor psykologerne fungerede som konsulenter.

Som konsulenter i kommunerne har psykologerne indgået i et tværfagligt samarbejde med kommunale sagsbehandlere, jobkonsulenter og projektets andre medarbejdere. De ydelser, vi har været med til at udvikle, kan vi fortsat levere til kommunerne, på konsulentvilkår. 

Væsentlig for konsulentfunktionen er, at psykologen når det er relevant, møder op i kommunen, eller i ”marken”, f.eks. til møde med en arbejdsplads.

Når psykologen tilknyttes på konsulentvilkår, er der mange muligheder for at prioritere de indsatser, som sagsbehandleren og kommunen finder mest påtrængende og givtige. Vi har afprøvet og udviklet på en række forskellige indsatser, blandt andet:

  • Korte udredninger, indenfor rammerne af et outputskema
  • Støttende samtaler i forhold til aftalt problemstilling
  • Ledsagelse af borgeren
  • Arbejdspladsbesøg
  • Hjemmebesøg hos borgeren
  • Deltagelse i rundbordssamtaler
  • Vurdering af behov for psykiater-udredning. Evt. ved psykiatere fra Klinisk Socialmedicin.
  • Rådgivning af sagsbehandlere i tvivlsspørgsmål. F.eks. ved oversættelse og vurdering af psykologiske undersøgelser
  • Aktive tilbud