Formålet med sundhedsfaglig rådgivning er at yde sparring til sagsbehandlere i sager, hvor der er psykiske/psykiatriske problemstillinger, herunder at "oversætte" evt. diagnosers betydning ift. forhold til indsatser, skånebehov, udviklingsmuligheder, behandlingsbehov m.m. med henblik på ressourceoptimering i forhold til arbejdsmarkedet.

Derudover er der mulighed for, at psykologen deltager i møder med borgere med henblik på at hjælpe sagsbehandler og borger i forhold til at pege på indsats- og udviklingsområder i forhold til at øge funktionsevnen.

Rådgivningen kan også være i form af individuelle samtaler med en borger med henblik på afdækning af behovet for fx psykologisk udredning og/eller psykologisk/psykiatrisk behandling. Det kan også være individuelle samtaler med henblik på motivation i forhold til psykologisk eller psykiatrisk udredning/behandling. Efterfølgende udfærdiges et kort notat til brug for den videre sagsbehandling.

Hyppigheden af sparringsmøderne kan enten være hver 14. dag, hver måned eller hver anden måned afhængig af kommunens ønsker og behov. Ved video- eller telefonsparring kan det være fra sag til sag.

Hvem er vi?

  • Alle psykologer er ansat ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering.
  • Psykologerne har mange års erfaring med samtaler og psykologisk udredning samt testning af sygemeldte borgere.
  • Psykologerne har stor erfaring med at vurdere og beskrive funktionsevnen hos borgere med både psykiske og fysiske problemstillinger, herunder udviklingsforstyrrelser, ADHD, personlighedsforstyrrelser, stress, angst, depression, kroniske smerter m.m.
  • Psykologerne har stor erfaring med at vurdere og anbefale udviklings- og behandlingstiltag, der kan være med til at fremme funktionsevnen.
  • Flere psykologer har supervisionserfaring.
  • Psykologerne ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering modtager både intern og ekstern supervision på deres arbejde.

Sted

Den sundhedsfaglige rådgivning kan enten foregå i kommunen (som hel- eller halvdagsmøder), som videomøde via pexip eller som telefonsparring, hvor sagsbehandler forud har fremsendt sagsakter og konkrete spørgsmål, som der ønskes sparring på.

Pris

Se vores priser her