Problematisk vrede kan vise sig ved eksempelvis tendens til verbale eller fysiske aggressioner, som ofte medfører konfliktfyldte relationer, samarbejdsvanskeligheder og dårlig psykisk trivsel. Vreden kan også have en mere indadrettet eller skjult karakter. For den enkelte har vreden ofte afgørende indflydelse på den daglige funktion og på mulighederne for at gennemføre en uddannelse og passe et arbejde.

Problematisk vrede kan optræde som en selvstændig problematik, men ses ofte som en ledsageproblematik til en række psykiske lidelser, eksempelvis personlighedsforstyrrelse, PTSD og ADHD. I mange tilfælde giver det uagtet eventuel anden psykisk lidelse mening at arbejde med vreden som en selvstændig problematik. 

Målgruppe

Personer med problematisk vrede. Der inkluderes kun deltagere, hvor der ses et udviklingspotentiale og en motivation for at arbejde med egen vrede. Endvidere kræves det, at deltagerne kan læse, forstå og tale dansk i et omfang, der ikke kræver tolk.

Indhold og forløb

Der indledes med en forundersøgelse i form af en samtale imellem borger og behandlende psykolog. Vurderes borger herefter ikke i målgruppen for et samtaleforløb, udarbejdes der et skriftligt notat til henviser med begrundelse for afvisning.

I samtaleforløbet arbejdes der med:

  • At give erkendelse og indsigt i hvad problematisk vrede er
  • At give indsigt i egne triggere, udfordringer og konsekvenser relateret til vreden
  • At udvikle og anvende kompensatoriske strategier
  • At træne kontrol og udvikle nye færdigheder - hvor fokus er på både kropslige spændinger og uhensigtsmæssige tankemønstre
  • At opnå bedre funktionsevne generelt

Samtaleforløbet strækker sig over 8 individuelle samtaler med mulighed for forlængelse. Efter tredje samtale gør forløbsansvarlige psykolog status og vurderer, hvorvidt forløbet fortsat har relevans, herunder giver mulighed for yderligere udvikling for borger. 

Uanset forløbets længde afsluttes med en kort skriftlig status, der beskriver udbytte, blandt andet med brug af valideret måleinstrument til vurdering af graden af problematisk vrede.

Samtaleforløbene varetages af erfarne psykologer ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering. Forløbet er typisk af 1 times varighed 1 gang ugentligt, men kan tilrettelægges og tilpasses individuelt.

Henvisning

Sagsbehandler i kommunen henviser borgere. Vi tilbyder også forløbet til borgere, som selv betaler.
En henvist borger indkaldes til en forundersøgelse i form af en samtale forud for opstart af samtaleforløb.

Find praktisk information om henvisning samt henvisningsblanketter her

Sted

Forløbet kan foregå ved Kommunen eller ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering enten i Herning eller Aarhus. Her finder du adresserne i henholdsvis Herning og Aarhus.

Pris

Se vores priser her.