Psykologisk vurdering

Her beskrives psykologens vurdering af borgeren, med problemer som præger borgerens livssituation og funktion. Psykologen vurderer hvorledes borgeren bedst kan støttes i at takle disse og om der er behov for psykologbehandling. En vurdering kan både udarbejdes i forbindelse med et igangværende forløb, efter afsluttet forløb eller for henviste personer, som psykologen ikke kender i forvejen.

Tidsforbruget hos psykologen er for personer, som psykologen ikke kender i forvejen typisk 3 timer til samtale, fordelt over 1 eller 2 fremmøder.