Kognitive vanskeligheder viser sig som besvær med koncentration, hukommelse og indlæring samt med at strukturere, organisere og skabe overblik. Kognitive vanskeligheder kan opstå som følge af psykiske lidelser, hovedtraumer eller længerevarende overbelastning. Som oftest forsvinder de af sig selv, når belastningen er ophørt, men nogle gange fortsætter de.

Kognitive vanskeligheder har afgørende indflydelse på den daglige funktion og på mulighederne for at gennemføre en uddannelse og passe et arbejde.

De kognitive vanskeligheder kan ikke afhjælpes med medicin, men mange oplever, at computerbaseret kognitiv træning og støtte til udvikling af kompensatoriske strategier kan forbedre det kognitive funktionsniveau. Formålet med forløbet er:

  • At træne og forbedre de kognitive funktioner
  • At give indsigt i egne kognitive ressourcer og udfordringer
  • At udvikle og anvende kompensatoriske strategier
  • At styrke parathed og motivation til fremmøde og deltagelse
  • At træne individuel opgaveløsning i en fælles sammenhæng
  • At opnå bedre funktionsevne generelt

Målgruppe

Personer med kognitive vanskeligheder efter:

  • Psykisk lidelse, f.eks. depression eller stress
  • Hovedtraume, f.eks. hjernerystelse eller apopleksi

Der inkluderes kun deltagere, hvor der ses motivation og udviklingspotentiale. Endvidere kræves det at deltagerne kan læse, forstå og tale dansk i et omfang, der ikke kræver tolk.

Indhold og forløb

Forløbet er af 2-3 måneders varighed og har fokus på computerbaseret kognitiv træning, forbedret energiforvaltning og støtte til udvikling af kompensatoriske strategier. Undervejs foretages også undervisning i de kognitive funktioner, ligesom der tages emner op af særlig betydning for den enkelte deltager.

Forløbet ledes af erfarne psykologer ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering og tilbydes både individuelt og i grupper. Træningen foregår typisk 2 timer 1-2 gange ugentligt med mulighed for enkelte hjemmetræningssessioner. Det forventes, at borger selv medbringer computer. Der må påregnes computerbaseret træning i hjemmet.

Der er løbende optag til forløbet. Kontakt os for at høre mere om, hvornår næste gruppe starter.

Forløbet afsluttes med en kort skriftlig status, der kort beskriver udbyttet af forløbet.

Henvisning

Sagsbehandler i kommunen kan henvise borgere. Vi tilbyder også forløbet til borgere, som selv betaler. 

En henvist borger indkaldes til en visiterende samtale forud for optagelse til forløbet.

Henvisningsblanketten kan sendes til vores sikker mail på klinisk.socialmedicin@vest.rm.dk 

Hent henvisningsblanketten her (pdf)

Sted

Forløbet kan foregå ved Kommunen eller ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering enten i Herning eller Aarhus. Se adresserne her

Pris

Se vores priser her