Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har bred erfaring med udredning af sårbare unge med særlige behov, der af en eller flere årsager ikke kan komme i gang med eller fastholdes i arbejde eller uddannelse. Der er ofte tale om unge med multiple vanskeligheder og problemstillinger inden for et eller flere af følgende områder: 

  • Neurokognitive problemstillinger
  • Udviklingsforstyrrelser 
  • Psykiske vanskeligheder
  • Sociale problemstillinger 
  • Adfærds- og personlighedsforstyrrelser 
  • Kognitive vanskeligheder 
  • Somatiske problemer 
  • Misbrugsproblemer 
  • Kriminelle forhold 

Målgruppe

Unge fra 16-26 år. 

Indhold og forløb

I forbindelse med undersøgelsen foretager vi altid interview om den tidlige udvikling og barndom. Her er det vigtigt med deltagelse af forældre eller andre, der har kendt den unge godt i barndommen. Dette er særligt vigtigt ved udredning af autisme og ADHD.

Udredningen i Socialmedicinsk Ungeteam foretages af en psykolog, hvor fokus i sagen vil være arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettet. Sagerne drøftes undervejs i vores tværfaglige ungeteam, som består af psykologer og børne- og ungdomspsykiater. Der kan efter aftale tilkøbes en psykiatrisk vurdering ved Ungeteamets psykiater.

Sagen afsluttes med en undersøgelsesrapport, der udover vurdering og konklusion indeholder udførlig anamnese samt beskrivelse af funktionsevne, behandlings- og udviklingsmuligheder, særlige behov og anbefalinger i forhold til uddannelse og arbejde og eventuelle støtteforanstaltninger. Rapporten gennemgås med den unge og evt. dennes pårørende inden afslutning og videreformidling til henviser og evt. egen læge.

Priser

Se vores priser her

Henvisning

Se under henvisningsblanketter

Psykologer i Ungeteamet

Psykolog Mie Søndergaard
Psykolog Dorthe Wulff Kelstrup
Psykolog Rikke Lerche 
Psykolog Gaia Nedergaard
Psykolog Sessel Kurdahl
Psykolog Karina Lærke Sørensen