Hvad laver psykologerne?

Vores kerneopgave er psykologiske undersøgelser og vurderinger af sygemeldte borgere. Vi tilbyder også kognitive træningsforløb, psykoedukative forløb samt individuelle samtaleforløb og gruppemestringsforløb til sygemeldte borgere mhp. støtte og hjælp i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.   

Derudover tilbyder vi supervision, sundhedsfaglig rådgivning til sagsbehandlere og undervisning til fagligt personale.

Psykologerne i Herningafsnittet varetager ligeledes behandling af voldtægtsramte gennem et samarbejde med Center for Voldtægtsofre.

Hvem kan henvises?

De fleste af vores borgere er henvist af kommunerne i forbindelse med langtidssygemelding, jobafklarings- eller ressourceforløb. Derudover tilbyder vi også samtaleforløb til borgere, som betaler selv.

I forhold til behandling af voldtægtsramte er det akutmodtagelsen på Herning Sygehus, der henviser.

Særlige kompetencer

Vi har stor viden og erfaring med beskæftigelsesrettede indsatser og et indgående kendskab til de lovgivningsmæssige rammer omkring jobafklarings- og ressourceforløb. I vores tilgang til sygemeldte borgere har vi fokus på funktionsevnen og på, hvordan den bedst udvikles og understøttes.

Vi har:

  • Stor indsigt i de problemer, som langtidssygemeldte kan komme ud for både psykisk og fysisk
  • En bred erfaringsbaggrund med både psykologiske undersøgelser, gruppeforløb og individuelle samtaler