Socialmedicinsk undersøgelse (SU)       kr.  10.080,-

Lægeundersøgelse med grundig redegørelse for
alle somatiske, psykiske og sociale forhold, herunder
livs- og arbejdshistorie. Undersøgelsen identificerer
forhold, der skal behandles i det videre forløb i
teamet.

Socialmedicinsk samtale efter SU           kr.  1.262,-

Arbejdsmarkedsrettet psykologisk        
undersøgelse (APU)                              kr. 19.570,-

Undersøgelse af de psykologiske, herunder
personlighedsmæssige og kognitive forhold.
læs mere om de forskellige typer APU her

Arbejdsmarkedsrettet psykologisk
vurdering  (APV)                                   kr.  9.528,-

Kortere, sammenfattende vurdering, hvor mere
omfattende undersøgelser ikke er påkrævet.              

Psykologisk samtale                             kr.   1.262,-

Reumatologisk undersøgelse                 kr.   7.236,-

Speciallægeundersøgelse, hvor symptomer fra
bevægeapparatet ønskes særligt belyst.

Psykiatrisk undersøgelse                     kr.   11.460,-

Speciallægeundersøgelse, hvor psykiatriske
symptomer ønskes særligt belyst.

Psykiatrisk lægeskøn                            kr.   3.296,-

 

Psykiatrisk speciallægekonsulent, pr. time
                                                          kr.   1.625,-

 

Socialrådgiversamtale                           kr.  1.262,-

Erhvervsvejledning med udgangspunkt i de  
konstaterede helbredsforhold.

Specialistteamets konklusion 
og anbefalinger (SKA)                           kr.  3.630,-

Tværfaglig konference                           kr.  3.630,-

 

Rundbordssamtale, pr. time                   kr.  1.262,-

Gennemgang og drøftelse af sag med
deltagelse af egen læge og klient.

Transporttid, pr. time                             kr.    631,-

Ekskl. Statens gældende kilometertakst

Udeblivelse/ for sent afbud                     kr. 1.262,-

 

Tolkebistand                                     Tillæg på 30%

Honorar til tolk bestilles og betales af henviser.

Priserne  er ekskl. moms.