Socialmedicinsk undersøgelse

kr. 10.080,-

(SU)  
Lægeundersøgelse med grundig redegørelse for
alle somatiske, psykiske og sociale forhold, herunder
livs- og arbejdshistorie. Undersøgelsen identificerer
forhold, der skal behandles i det videre forløb i
teamet.

Socialmedicinsk samtale efter SU

kr.  1.262,-

Arbejdsmarkedsrettet psykologisk undersøgelse    

kr. 19.570,-

(APU)  
Undersøgelse af de psykologiske, herunder personligheds-mæssige og kognitive forhold. Læs mere om de forskellige typer APU her

Arbejdsmarkedsrettet psykologisk vurdering

kr.  9.528,-

(APV)  
Kortere, sammenfattende vurdering, hvor mere
omfattende undersøgelser ikke er påkrævet.   

Psykologisk samtale

kr.  1.262,-

Reumatologisk undersøgelse

kr.  7.236,-

Speciallægeundersøgelse, hvor symptomer fra bevæge-apparatet ønskes særligt belyst.

Psykiatrisk undersøgelse

kr. 11.460,-

Speciallægeundersøgelse, hvor psykiatriske symptomer ønskes særligt belyst.

Psykiatrisk lægeskøn

kr.  3.296,-

Psykiatrisk speciallægekonsulent, pr. time

kr.  1.625,-

Socialrådgiversamtale

kr.  1.262,-

Erhvervsvejledning med udgangspunkt i de konstaterede helbredsforhold.

Specialistteamets konklusion 
og anbefalinger

kr.   3.630,-

(SKA)  

Tværfaglig konference

kr.   3.630,-

Rundbordssamtale, pr. time

kr.   1.262,-

Gennemgang og drøftelse af sag med deltagelse af egen læge og klient.

Transporttid, pr. time 

kr. 1.259,04

Ekskl. Statens gældende kilometertakst  

Udeblivelse/ for sent afbud

kr.  1.262,-

Tolkebistand - Tillæg på 30%

Honorar til tolk bestilles og betales af henviser.
   
Priserne  er ekskl. moms.