01.01.2020

Alle priser er ekskl. moms.

Socialmedicinsk undersøgelse (SU)

kr. 10.400,-

Lægeundersøgelse med grundig redegørelse for alle somatiske, psykiske og sociale forhold, herunder livs- og arbejdshistorie. Undersøgelsen identificerer forhold, der skal behandles i det videre forløb i teamet.

Socialmedicinsk samtale efter SU

kr.  1.275,-

 

Arbejdsmarkedsrettet psykologisk undersøgelse (APU)

kr. 20.200,-

Undersøgelse af de psykologiske, herunder personligheds-mæssige og kognitive forhold. Læs mere om de forskellige typer APU her

Arbejdsmarkedsrettet psykologisk vurdering (APV)

kr.  9.825,-

Kortere, sammenfattende vurdering, hvor mere omfattende undersøgelser ikke er påkrævede.

Psykologisk samtale

kr.  1.275,-

 

Reumatologisk undersøgelse

kr.  7.475,-

Speciallægeundersøgelse, hvor symptomer fra bevæge-apparatet ønskes særligt belyst.

Psykiatrisk undersøgelse

kr. 11.825,-

Speciallægeundersøgelse, hvor psykiatriske symptomer ønskes særligt belyst.

Psykiatrisk lægeskøn

kr.  3.400,-

 

Psykiatrisk speciallægekonsulent, pr. time

kr.  1.675,-

 

Socialrådgiversamtale

kr.  1.275,-

Erhvervsvejledning med udgangspunkt i de konstaterede helbredsforhold.

 

Tværfaglig konference

kr.   3.750,-

 

Rundbordssamtale, pr. time

kr.   1.275,-

Gennemgang og drøftelse af sag med deltagelse af egen læge og klient.

Transporttid, pr. time 

kr.   1.275,-

Ekskl. Statens gældende kilometertakst

Udeblivelse/ for sent afbud

kr.   1.275,-

 

Tolkebistand

Tillæg på 30%

Ved undersøgelser med tolkebistand tillægges den samlede pris 30%
(Honorar til tolk bestilles og betales af henviser)