01.01.2021

Alle priser er ekskl. moms.

Udredning, psykologisk undersøgelse
og drøftelse i Ungeteam 

kr. 28.150,-

 

Tillæg for socialmedicinsk vurdering

kr.   3.875,-

Kort socialmedicinsk notat efter samtale med den unge/de pårørende.       

Ungdomspsykiatrisk undersøgelse

kr.  5.150,-

Kort undersøgelse og vurdering med notat. 

Rundbordssamtale, pr. time

kr.  1.278,-

Gennemgang og drøftelse af sag med deltagelse af den unge og andre relevante. 

17½ års samtale, pr. time

kr.  1.278,-

     

Køretid, pr. time

kr.   1.278,-

Ekskl. Statens kilometertakst 

Mentorsupervision

Tilbud aftales

       

Udeblivelse/for sent afbud 

kr.  1.278,-