01.01.2021

Alle priser er ekskl. moms.

 

KLINISK FUNKTIONS tværfaglige vurdering af helbred, funktions-evne i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse, muligheder for udvikling og angivelse af den konkrete plan.

Den vil altid være forudgået af mindst én af følgende ydelser:

  • Socialmedicinsk undersøgelse
  • Psykologisk vurdering

 

Socialmedicinsk undersøgelse 

 kr. 10.220,92

Lægeundersøgelse med grundig redegørelse for alle somatiske, psykiske og sociale forhold, herunder livs- og arbejdshistorie. Undersøgelsen identificerer forhold, der har betydning for funktionsevnen og mulighederne for at varetage arbejde eller uddannelse.

 

Psykologisk vurdering 

 kr. 8.517,43

Vurdering af de psykologisk, herunder personlighedsmæssige og kognitive forhold er en kortere, sammenfattende vurdering, hvor mere omfattende undersøgelser ikke er påkrævet.


For såvel den socialmedicinske undersøgelse som den psykologiske vurdering gælder flg.:

Tværfaglig konference - rådgivning og vejledning 

kr.  3.406,97

Inddragelse af viden fra sundhedsfaglige specialister sker ved fremlæggelse af sagen med tilbagemelding på tværfaglig konference. Herefter affattes klinisk attest med mindre konferencen afdækker behovet for yderligere specialistundersøgelse.

 

Tilkøbsydelser

Såfremt det findes påkrævet at supplere ovennævnte standardydelse i Klinisk Funktion for at afklare funktions-evne og muligheder for at kunne vende tilbage til arbejdet:

Psykologisk undersøgelse    

kr. 18.170,50

Undersøgelse af personlighed og kognitive funktioner.

 

Reumatologisk undersøgelse 

kr.  6.813,95

Speciallægeundersøgelse, hvor symptomer fra bevæge-apparatet ønskes særligt belyst.

 

Psykiatrisk undersøgelse   

 kr.  9.085,26

Speciallægeundersøgelse, hvor psykiatriske symptomer ønskes særligt belyst.

 

Fysioterapeutisk undersøgelse  

kr.  5.110,45

Undersøgelse af bevægeapparatsproblematikker med anbefaling af relevante indsatser, herunder ergonomisk vejledning og træning.

 

Rådgivning socialfaglig konsulent

kr.  1.306,02

Rådgivning i rehabiliteringsteamsager

 

Køretid, pr. time

kr. 1.306,20

Kilometertakst jf. Statens gældende takster

 

Udeblivelser eller for sent afbud

kr.  1.306,02

Manglende fremmøde eller afbud efter kl. 12 dagen før.

 

Tolkebistand

Tillæg på 30%

Ved undersøgelser med tolkebistand tillægges den samlede pris 30%
(Honorar til tolk bestilles og betales af henviser)