Vejledning og ledsagelse af borger, der har behov for særlig støtte under delvis sygemelding, i virksomhedspraktik eller i arbejdsprøvning.

En borger med kendte helbredsforhold og kendte skånehensyn i forhold til arbejdsmarkedet. Det skønnes at være behov for særlig støtte ved tilbagevenden eller introduktion til arbejdsmarkedet.

Mentor varetager de fornødne kontakter i forløbet og udarbejder rapport i det fornødne omfang.

Pris: Efter aftale.