Henvisninger til Klinisk Funktion modtages via Mediconnect Proces.

Øvrige Henvisningsblanketter sendes med bilag til vores sikker mailadresse: klinisk.socialmedicin@vest.rm.dk att. visitationen.

HUSK at anføre borgers telefonnummer på henvisningsblanketten / under borger-fanen i Mediconnect proces

 

Klinisk Funktion

En borger må kun henvises til Klinisk Funktion, efter anvisning fra enten sundhedskoordinator eller rehabiliteringsteam.

Følgende sagsakter, foruden relevante helbredsmæssige og sociale akter, skal foreligge ved henvisning: 

  • Rehabiliteringsplanens forberedende del
  • Rehabiliteringsteamets indstilling
  • LÆ265 (hvis den foreligger)

Henvisningsblanket til Klinisk Funktion (LÆ271) fremkommer af sig selv i Mediconnect proces, når sagen her fra videresendes til Klinisk Funktion. HUSK at anføre borgers telefonnummer under borger-fanen i Mediconnect proces.

Er du som sagsbehandler i tvivl om sagen kan henvises til Klinisk Funktion, er du velkommen til at kontakte os.

Socialmedicinsk Speciallægeundersøgelse

Henvisningsblanket LÆ 151

Specialistteamet, psykologiske ydelser og Ungeteamet (samme blanket)

Henvisningsblanket (pdf)

Arbejdsmarkedsrettet Kognitiv Træning

henvisning_kognitiv_traening.pdf

Andet (Individuelle samtaleforløb, Mestring af problematisk vrede m.m.)

Henvisningsblanket (pdf)

Sæt kryds i feltet "Andet" og beskriv efterfølgende, hvad der henvises til.

 

Tolkebistand

Hvis der er behov for tolkebistand, sørger du som henviser for bestilling og betaling af tolk. Til brug herfor får du tilsendt kopi af indkaldelse af klienten, hvoraf tidspunkt og dato fremgår.

Du hører fra vores visitation i løbet af en uge.  
Du er meget velkommen til at kontakte visitationen, hvis du har spørgsmål:

Lægesekretær                                                             
Heidi Baj Johannsen
Tlf. 7843 5002
E-mail: heidi.johannsen@vest.rm.dk

Overlæge
Margit Maltesen
Tlf. 7843 5071
E-mail: margit.maltesen@vest.rm.dk