Der kan henvises til os via Klinisk Funktion ELLER til Specialistteamet, Ungeteamet eller en af vores enkeltydelser.

 

Klinisk Funktion (ressourceforløb, afklaring til føp/fleks eller jobafklaring)

Henvisninger til Klinisk Funktion modtages via Mediconnect Proces. Husk at anføre borgers telefonnummer på borger-fanen.

En borger må kun henvises til Klinisk Funktion, efter anvisning fra enten sundhedskoordinator eller rehabiliteringsteam.

Følgende sagsakter, foruden relevante helbredsmæssige og sociale akter, skal foreligge ved henvisning: 

  • Rehabiliteringsplanens forberedende del
  • Rehabiliteringsteamets indstilling
  • LÆ265 (hvis den foreligger)
  • Samtykkeerklæring 

Henvisningsblanket til Klinisk Funktion (LÆ271) fremkommer af sig selv i Mediconnect proces, når sagen her fra videresendes til Klinisk Funktion. HUSK at anføre borgers telefonnummer under borger-fanen i Mediconnect proces.

Er du som sagsbehandler i tvivl om sagen kan henvises til Klinisk Funktion, er du velkommen til at kontakte os.

Øvrige henvisninger (kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge eller lign.)

Henvisningsblanketter (se længerenede på siden) sendes med bilag til vores sikker mailadresse: klinisk.socialmedicin@vest.rm.dk att. visitationen.

HUSK at anføre borgers telefonnummer på henvisningsblanketten.

 

Henvisningsblanketter

Specialistteamet, psykologiske ydelser og Ungeteamet (samme blanket)

Henvisningsblanket (pdf)

Socialmedicinsk Speciallægeundersøgelse

Henvisningsblanket LÆ 151

Arbejdsmarkedsrettet Kognitiv Træning

henvisning_kognitiv_traening.pdf

Andet (Individuelle samtaleforløb, Mestring af problematisk vrede m.m.)

Henvisningsblanket (pdf)

Sæt kryds i feltet "Andet" og beskriv efterfølgende, hvad der henvises til.

 

Forløb

Henvisende sagsbehandler modtager kopi af de indkaldelser som sendes til borger. Har du spørgsmål til borgerens forløb i øvrigt er du velkommen til at kontakte os via telefon eller mail.

 

Tolkebistand

Hvis der er behov for tolkebistand, sørger du som henviser for bestilling og betaling af tolk. Til brug herfor får du tilsendt kopi af indkaldelse af klienten, hvoraf tidspunkt og dato fremgår.

Du hører fra vores visitation i løbet af en uge.  
Du er meget velkommen til at kontakte visitationen, hvis du har spørgsmål: