Henvisninger til Klinisk Funktion modtages via Mediconnect Proces.

Øvrige Henvisningsblanketter sendes med bilag til vores sikker mailadresse: klinisk.socialmedicin@vest.rm.dk att. visitationen


Klinisk Funktion

Henvisningsblanket til Klinisk Funktion (LÆ271) fremkommer af sig selv i Mediconnect proces, når en sag sendes videre til Klinisk Funktion.

Socialmedicinsk Speciallægeundersøgelse

Henvisningsblanket LÆ 151

Specialistteamet, psykologiske ydelser og Ungeteamet (samme blanket)

Henvisningsblanket (pdf)

Tolkebistand

Hvis der er behov for tolkebistand, sørger du som henviser for bestilling og betaling af tolk. Til brug herfor får du tilsendt kopi af indkaldelse af klienten, hvoraf tidspunkt og dato fremgår.

 

Du hører fra vores visitation i løbet af en uge.  
Du er meget velkommen til at kontakte visitationen, hvis du har spørgsmål:

NB visitationen har lukket i sommerferien i uge 28 og 29. 


Lægesekretær                                                             
Heidi Baj Johannsen
Tlf. 7843 5002
E-mail: heidi.johannsen@vest.rm.dk

Overlæge
Ellen Pallesen
Tlf. 7843 5040
E-mail: ellen.pallesen@vest.rm.dk