Manglende fremmøde på undersøgelsesdagen uden afbud eller afbud dagen før efter kl. 12.00, betragter vi som udeblivelse.

Sagsbehandler bliver informeret herom, og vi tilbyder at give borgeren endnu en undersøgelsestid. Samtidig bliver kommunen faktureret for et udeblivelseshonorar svarende til en times arbejde.

Ved endnu en udeblivelse afsluttes sagen. De undersøgelses-resultater, der på det tidspunkt måtte være, sendes til sagsbehandler og faktura for de gennemførte undersøgelser sendes til kommunen.

Udeblivelse er stærkt generende for såvel kommunen som for afdelingen. Vi skal derfor opfordre sagsbehandler til at overveje, om transport, evt. ledsagelse vil være den rigtige foranstaltning, hvor det hidtidige sagsforløb giver mistanke om, at fremmødet er usikkert.