Hos de fleste borgere med langvarigt sygefravær eller langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet er der tale om komplekse helbredsforhold: De har ofte både somatiske og psykiske symptomer. En del har desuden sociale problemer.

I forbindelse med Reform af fleksjob og førtidspension har Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering oprettet en Klinisk Funktion, der leverer sundhedskoordinatorer til kommunernes rehabiliteringsteam og er ansvarlig for tværfaglige vurderinger af henviste borgere, hvis sag behandles i rehabiliteringsteamet.

Klinisk Socialmedicin har herudover fortsat både enkeltydelser og sammensatte ydelser til beskrivelse og vurdering af borgeres helbredsforhold.

Tilbud til borgeren

De borgerrettede tilbud er afklaring og udredning af sygemeldte, der har en betydelig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi tilbyder:

  • Tværfaglig afklaring via vores Specialistteam 
  • Socialmedicinske og psykologiske enkeltydelser 
  • Psykologiske gruppeforløb med fokus på angst, depression og smerter 
  • Tværfaglig vurdering i Klinisk Funktion i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, der behandles i kommunens rehabiliteringsteam

 

Tilbud til kommunens faglige personale

  • Sundhedskoordinator
  • Sundhedsfaglig rådgiverydelser
  • Psykologkonsulentydelser
  • Undervisning og foredrag
  • Supervision

I menuen til venstre kan du læse mere om de specifikke tilbud.