Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har bred erfaring med udredning af sårbare unge med særlige behov, der af en eller flere årsager ikke kan komme i gang med eller fastholdes i arbejde eller uddannelse. Der er ofte tale om unge med multiple vanskeligheder og problemstillinger inden for et eller flere af følgende områder: 

• Psykiske vanskeligheder 
• Sociale problemstillinger 
• Somatiske problemer 
• Kognitive vanskeligheder 
• Misbrugsproblemer 
• Kriminelle forhold 
• Adfærds- og personlighedsforstyrrelser 
• Udviklingsforstyrrelser 
• Neurokognitive problemstillinger 

Målgruppens alder: unge fra 16-25 år. 

Udredningen i Socialmedicinsk Ungeteam foretages først og fremmest af en psykolog, hvor fokus i sagen vil være arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettet. Sagerne drøftes undervejs i vores tværfaglige ungeteam, som består af psykologer, sociallæger, børne- og ungdomspsykiater og socialrådgiver. 
Ved behov anbefaler vi yderligere udredning hos teamets medlemmer, der alle har lang erfaring med vurdering af unge med særlige behov. 

I forbindelse med optagelse af anamnese er det vores erfaring, at det ofte er en god idé, at den unges forælder eller nærmeste pårørende inddrages. I sidste ende giver det et bedre grundlag for en præcis vurdering af den unge. 

Sagen afsluttes med en undersøgelsesrapport, der udover vurdering og konklusion indeholder udførlig anamnese samt beskrivelse af funktionsevne, behandlings- og udviklingsmuligheder, særlige behov og anbefalinger i forhold til uddannelse og arbejde og eventuelle støtteforanstaltninger. 

Pris: 22.675 kr. for psykologisk undersøgelse samt drøftelser i socialmedicinsk ungeteam. 
Yderligere tillæg ved afsluttende rundbordssamtale, 17½ års samtale, mentorsupervision og udredning hos fx sociallæge eller psykiater. Sådanne tiltag aftales separat med kommunen inden iværksættelse. Se under Priser for tillægsydelser. 

Henvisning: Se under Henvisningsblanketter

Kontaktpersoner: 
Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering 
Olof Palmes Allé 15 
8200 Aarhus 
Psykolog Dorthe Wulff Kelstrup 
Tlf.: 7841 4229 
dorthe.kelstrup@stab.rm.dk

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering 
Regionshospitalet Herning 
Gl. Landevej 61 
7400 Herning 
Psykolog Rikke Lerche 
Tlf. 7841 4259
rikke.lerche@stab.rm.dk