Partierne bag satspuljeaftalen er blandt andet blevet enige om at ophæve og hæve aldersgrænserne for tilskud til psykologbehandling af depression og angst.

I dag skal borgerne være mellem 18-37 år for at få tilskud til psykologbehandling. Aldersgrænsen ophæves nu for personer med let til moderat depression, så alle over 18 år kan få tilskud.

Også for personer med let til moderat angst udvides aldersgrænsen for psykologtilskud. Hidtil har aldersgruppen været 18 - 28 årige. Nu hæves grænsen til 38 år.

Midlerne til regionerne udmøntes som en midlertidig bevilling. Spørgsmålet om permanentgørelse kan tages op i forbindelse med bevillingens udløb i 2015 på baggrund af en evaluering.

Læs mere på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside, punkterne 1.4 og 1.5: