Kognitive vanskeligheder viser sig som besvær med at huske, koncentrere sig, indlære nyt, bevare overblik og skabe struktur.                                                  

Kognitive vanskeligheder er ofte en følgevirkning af forskellige psykiske lidelser.

Vanskelighederne har afgørende indflydelse på mulighederne for at gennemføre en uddannelse og hvad man magter i arbejdslivet.

De kognitive vanskeligheder kan ikke afhjælpes med medicin, men der er i dag videnskabelig dokumentation for, at computerbaseret hjernetræning kan forbedre det kognitive funktionsniveau.

Fra forskningsprojektet KOTARE har vi gode erfaringer med kognitiv træning.

Vi tilbyder nu et tre måneders program, hvor man, med forskellige computerøvelser og i en mindre gruppe med ligestillede, kan træne sine kognitive evner.

Se programbeskrivelsen her.

Gennem forløbet vil der være forskellige oplæg og diskussioner, vedrørende hvordan man bedst muligt passer på sin hjerne f.eks. gennem viden om påvirkninger fra sygdomme og medicin samt gennem sin livsstil. 

I den kognitive træning udvikler man også andre kompetencer, der anvendes i arbejdslivet.  Derfor er der systematisk fokus på f.eks. mødestabilitet, initiativ og samarbejde. 

Mål med deltagernes træning

 • At træne og forbedre de kognitive funktioner
 • At give indsigt i egne kognitive ressourcer og udfordringer
 • At styrke parathed og motivation til fremmøde og deltagelse
 • At træne individuel opgaveløsning i en fælles sammenhæng

 

Målgruppe

Personer med kognitive vanskeligheder efter

 • Psykisk lidelse, f.eks. depression
 • Hovedtraume

 

Forløb
Der er tale om et 3 måneders program med computerbaseret træning i grupper på minimum 2 deltagere. Træning foregår 2 timer 2 dage om ugen på Olof Palmes Alle 15, 8200 Århus N, med mulighed for enkelte hjemmetræningssessioner.
Der er løbende optag til programmet. Kontakt afdelingen for at høre mere om, hvornår næste gruppe starter.
Henviser fra kommunen vil modtage en afsluttende status efter forløbet og blive orienteret ved manglende fremmøde.

 

Kurset indeholder

 • Visiterende samtale
 • Ca. halvanden times træning ved PC pr. mødegang
 • Individuel træning i gruppe
 • Individuel coaching ved psykolog
 • Temabaseret undervisning/psykoedukation
 • Individuel opfølgning
 • Afsluttende skriftlig status på træningen med fokus på:
  • Fremmøde
  • Motivation
  • Træningsresultater og udvikling
  • Fremadrettede muligheder

 

Der inkluderes kun deltagere, hvor der ses motivation og udviklingspotentiale. Endvidere kræves det at deltagerne kan læse, forstå og tale dansk i et omfang, der ikke kræver tolk.

 

Henvisning/Kontakt

Henvisningsblanketten (pdf) kan sendes til vores sikker mail på klinisk.socialmedicin@stab.rm.dk eller til nedenstående adresse.

Ved spørgsmål/uddybning kontakt:
Torben Østergaard Christensen, ledende psykolog/ph.D.
autoriseret specialist og supervisor i psykopatologi
e-mail: torbchri@rm.dk
Tlf.: 7841 4230

 

Træningssted
CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering
Olof Palmes Allé 19, st.
8200 Aarhus N

 

Priser

Viterende samtale: 2.500 kr. 
3 måneders forløb i gruppe: 18.000 kr. 
Individuelt forløb: Efter aftale

Hent henvisningsblanketten her (pdf)