Hermed skal oplyses, at priserne på læge-psykolog- og socialkonsulentydelser leveret af Klinisk Socialmedicin Århus/Herning, Region Midtjylland, pr.1.januar 2012 reguleres iht. Danmarks Statistiks Nettoprisindeks med 2, 6%

Denne regulering omfatter også afdelingens enkeltydelser, dvs. speciallægeundersøgelser, psykologiske undersøgelser samt specialistteamforløb.