Specialistteamet® ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har nu i mere end 10 år været en af afdelingens mest efterspurgte ydelser. Imidlertid har kommunerne gennem længere tid også efterspurgt en mere differentieret specialistteammodel, fordi man i nogle situationer har ønsket et knapt så omfattende tværfagligt udredningsforløb, som det der har kendetegnet den hidtidige ydelse.

Det er derfor glædeligt at kunne annoncere, at Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering nu kan tilbyde en bredere vifte af socialmedicinske ydelser, hvor hensigten er, at en grundydelse – typisk med udgangspunkt i en socialmedicinsk undersøgelse eller evt. en psykologisk undersøgelse/vurdering - kan udbygges med fagligt relevante moduler, således at det er muligt at ”skræddersy” det helt rigtige tilbud, ud fra det samlede behov i den konkrete situation.

Den endelige sammensætning af indholdet i Specialistteamet fastlægges i samarbejde mellem sagsbehandler og afdelingens visiterende læge eller psykolog.

Desuden tilbydes nu et socialmedicinsk mobilteam, som kan rykke ud såfremt borgeren er ude af stand til møde til undersøgelse og samtale.

Det er stadig muligt at henvise borgere til en ydelse, der ligner det hidtidige Specialistteamforløb, men nu er der altså også en række andre muligheder for, afhængig af den konkrete problematik, at kombinere enkeltelementer af den fulde specialistteamydelse.

Det er vores håb, at man rundt omkring i kommunerne vil fatte interesse for og benytte dette udvidede sortiment af ydelser fra Klinisk Socialmedicin, hvor der måtte være brug for det.

Vi har udarbejdet en overskuelig og entydig prisoversigt for de enkelte ydelser.