Klinisk Socialmedicin hilser enhver forbedring af social ulighed i sundhed velkommen.

Patienter, der ikke behersker det danske sprog har nu ret til vederlagsfri tolkebistand hos egen læge, speciallæge og på sygehus.

Fremover skal regionen afholde udgifterne ved tolkebistand. Læs bekendtgørelse nr. 1413 af 28/12 2011