Faglig temadag 2012 blev holdt på MarselisborgCentret, hvor bl.a. Forsknings- og Udviklingsfunktionen har til huse. Så det var naturligt at lade professor og socialoverlæge Claus Vinther Nielsen, der er forskningsleder, indlede med dagens første oplæg. Claus Vinther Nielsen pegede på Sundhedsstyrelsens rapport fra 2011: Ulighed i sundhed - årsager og indsatser som meget læseværdig. Hans oplæg gik tættere på social ulighed i sundhed - og stillede spørgsmålene: Hvad er forskning og hvad er evidens? - Virker rehabilitering? Claus sluttede af med en kort gennemgang af Forsknings- og Udviklingsfunktionens aktuelle forskning og konkluderede, at man meget gerne vil samarbejde med kommunerne. 

Særligt målgrupperne for de kommende ressourceforløb samt grundsten i Føp- og fleksjob reformen fra januar 2013, var fokus for oplæg fra socialfaglig konsulent Anette Larsen, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering. 

Seniorforsker Merete Labriola fra MarselisborgCentret serverede en definition på Arbejdsrettet rehabilitering. Der var også spot på forskellene mellem flerfagligt og tværfagligt samarbejde. Deltagerne dvælede ved, at sårbare sygemeldte ser ud til at skulle have omkring 40 ugers støtte - fx med mentor - før de klarer sig selv. En deltager konstaterede, at det er et stort dilemma, at lovgivningsmulighederne ikke altid hænger sammen med, hvad de sygemeldte har brug for. 

Overlæge og speciallæge i psykiatri, Jørgen Tybjerg gennemgik følgevirkninger af stress, angst og depression - og ikke mindst langvarig stress og belastning. 

Som oplæg til en workshop med udgangspunkt i en case, fremførte psykologerne Anne Helene Andersson og Frank Blumensaat fra Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering en række fotos, der kunne illustrere metaforer for, hvordan professionelle sagsbehandlere forestiller sig deres fremtidige rolle i arbejdet med ressourceforløb. 

Efter workshop rundede ledende regionssocialoverlæge Ulrik Steen dagen af. 
Du kan se slides fra de forskellige oplæg nedenfor. 

Oplæg ved Claus Vinther Nielsen
Oplæg ved Anette Larsen
Oplæg ved Merete Labriola
Oplæg ved Jørgen Tybjerg
Oplæg ved Anne Helene Andersson/Frank Blumensaat