Samrådssekretariatet i Region Midtjylland registrerede i alt 224 sager i 2018. Ansøgningerne i 2018 fordelte sig på 136 fosterskadesager og 69 ansøgninger om tilladelse til abort på social indikation. Syv fik behandlet en ansøgning om tilladelse til fosterreduktion og der blev behandlet 11 sager om tilladelse til sterilisation.

Det samlede antal af ansøgninger i 2018 var lidt mindre end 2017 og 2016, hvor der begge år var 247 ansøgninger i alt.

Ligesom de foregående år udgjorde fosterskadesagerne mere end halvdelen af ansøgningerne. Den tidligere beskrevne stigning i antallet af fosterskadesager ser ud til at være stagneret over de seneste tre år, hvor de tegnede sig for henholdsvis 63, 62 og 61 procent af den samlede virksomhed i Samrådssekretariatet.

Ansøgninger om tilladelse til abort efter 12. svangerskabsuge på social indikation blev som tidligere inddelt efter alder – henholdsvis over og under 18 år. Andelen af kvinder under 18 år var væsentlig højere end i 2017, hvor der kun var tre ansøgere, men på niveau med de foregående år, hvilket indikerer, at 2017 var et særtilfælde.