Samrådssekretariatet i Region Midtjylland har i 2016 behandlet i alt 247 ansøgninger, dette er en stigning i forhold til 2015, hvor der blev behandlet i alt 222 ansøgninger.

Antallet af ansøgninger om abort efter 12. graviditetsuge på social indikation er det samme som i 2015. Set i forhold til stigningen af antal fødsler i region Midtjylland, kan dette betragtes som et procentvist fald. Dette er en fortsættelse af seneste års tendens og kan afspejle øget fokus på støtte til sårbare gravide, således flere vælger at gennemføre graviditeten.

Stigningen i antallet af behandlede sager skyldes således primært stigning i antallet af fosterskade sager, dvs. sager hvor der ansøges om abort efter 12. graviditets uge på baggrund af dokumenteret genfejl, alvorlig sygdom eller alvorlige misdannelser. Dette kan, som det beskrives i Årsrapportens faglige indlæg, afspejle udviklingen indenfor den genetiske fosterdiagnostik.