Faldende tendens for ansøgning om abort på særlige betingelser

At få foretaget en provokeret abort er for mange kvinder en svær beslutning, og jo længere fremskreden graviditeten er, jo sværere bliver beslutningen.

Hvert år ansøger en række kvinder om lov til abort på særlige betingelser, hvoraf de fleste omhandler tilladelse til abort efter 12. graviditetsuge. Tallet for 2015 i Region Midtjylland var 221 ansøgninger – 3,9 pct. færre end de 230 året før - viser tal fra Abortårsrapport 2015 udarbejdet af Samrådssekretariatet i Region Midtjylland.

Hvorvidt en abort på særlige betingelser kan medføre varige psykiske følgevirkninger for kvinderne er uvist, men mindre studier fra Mødrehjælpen i Odense og modelprojekter antyder, at kvinder, som aktivt har valgt at få foretaget en provokeret abort, oplever en stigende belastning umiddelbart herefter.

Når en kvinde på trods af et svært valg træffer beslutning om at fuldføre en abort på særlige betingelser er årsagen en uønsket og/eller ikke-planlagt graviditet.

Generelt kan der over de seneste fem år ses en faldende tendens i det antal ansøgninger, som Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Midtjylland modtager. Tilbage i 2010 modtog samrådet i alt 238 ansøgninger.

En eventuel tilladelse til abort på særlige betingelser forudsætter tungtvejende medicinske og/eller sociale faktorer. For størstedelen af ansøgningerne om afbrydelse af svangerskab på særlige betingelser er årsagen således en påvist fosterskade eller kvindernes sociale forhold. Med hensyn til fosterskadesager er der en stigning i 2015 i forhold til tallet fra 2014. Omvendt er der et fald i antallet af sociale sager fra 2014 til 2015.

”En stigning i antallet af fosterskadesager kan afspejles i en fortsat udvikling af metoder til at påvise abnormiteter hos fosteret”, siger lægefaglig leder af Samrådssekretariatet Mila Kim. ”Herudover er gennemsnitsalderen for gravide kvinder fortsat højere end tidligere, hvilket øger risikoen for forekomsten af medfødte fosterskader.”

Mila Kim tilføjer, at flere kvinder formentlig vælger at gennemføre en graviditet på trods af kompromitterende forhold. De faktuelle tal fra 2015 kan dog udelukkende antyde en sådan tendens. ”De kommende års dataregistrering må vise, om der er tale om egentlige og blivende tendenser.”

 

Fakta:

I 2015 registrerede Samrådssekretariatet i Region Midtjylland i alt 221 ansøgninger.2

Ansøgningerne fordelte sig således:

  • 128 ansøgninger om abort efter 12. svangerskabsuge grundet fosterskade
  • 66 ansøgninger om abort efter 12. svangerskabsuge grundet sociale forhold, ansøger over 18 år
  • 14 ansøgninger om tilladelse til svangerskabsafbrydelse uden forældremyndigheds-indehaverens samtykke
  • 12 ansøgninger om tilladelse til fosterreduktion
  • 1 ansøgning om tilladelse til sterilisation

Til sammenligning modtog samrådet i 2014 i alt 230 ansøgninger, dvs. der ses et beskedent fald på 3,9 % i det totale antal ansøgere i 2015 sammenlignet med 2014.

Kilder:
1: Mødrehjælpen Odense. 2004. Graviditet – Fødsel eller Provokeret Abort. Modelprojekt.

2: Samrådssekretariatet Region Midt. 2016. Årsrapport 2015 – Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation (pdf, 28 Mb)