Fra 2013 til 2014 er antallet af unge under 18 år, der søger om tilladelse til abort uden forældrenes samtykke, steget med 185 %, viser Abortsamrådssekretariatets årsrapport for 2014, der er udarbejdet af Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, CFK i Region Midtjylland.

Region Midtjylland har et befolkningsgrundlag på 1,28 mio. personer, og siden 2007 har regionen haft et gennemsnit på 228 ansøgninger pr. år. Ansøgningerne omfatter sager om svangerskabsafbrydelse, heriblandt senabort, fosterreduktion, fosterskader og sterilisation.

- Antallet af sager varierer fra år til år, men i 2013 var antallet særligt lavt, eftersom Samrådet samlet modtog 192 ansøgninger. Dengang var der et fald i alle typer af ansøgninger i forhold til det foregående år, fortæller afdelingslæge for Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i CFK, Mila Kim, der også er lægefaglig ansvarlig for Abortsamrådssekretariatet, og fortsætter:

- Det er derfor ikke usædvanligt, at niveauet af ansøgninger i år er på 230. Vi har dog kunnet konstatere, at en del af stigningen i forhold til sidste år skyldes unge kvinder under 18 år, der søger abort uden forældremyndighedsindehavers samtykke.


Årsrapporten behandler ikke eventuelle årsager til den pågældende sagsfordeling, men Mila Kim mener, at det er vigtigt have fokus på de unge under 18 år.

- Det er et stort indgreb af få foretaget en provokeret abort. Det er således afgørende, at vi møder den abortsøgende kvinde med en anerkendende tilgang, en helhedsorienteret vurdering af hvert enkelt tilfælde og bistår med relevant information, oplysninger og ikke mindst opbakning og støtte før, under og efter et planlagt abortindgreb. -Også når det af forskellige årsager må ske uden forældrenes viden herom.


For yderligere information kontakt:

  • Ledende regionssocialoverlæge Ulrik Steen, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, CFK i Region Midtjylland, mobil 2961 0872 eller e-mail: ulrik.steen@stab.rm.dk
  • Afdelingslæge og lægefaglig ansvarlig for Abortsamrådssekretariatet Mila Kim, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, CFK i Region Midtjylland, mobil: 2374 3724 og e-mail: mila.kim@stab.rm.dk

 Fakta

  • Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, CFK i Region Midtjylland, har netop udgivet årsrapport 2014 fra Abortsamrådssekretariatet, hvis fulde navn er: Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation
  • I Årsrapporten beskrives de arbejdsopgaver, som regionerne i henhold til Sundhedsloven skal varetage ved ansøgning om abort og fosterreduktion efter 12. svangerskabsuge samt sterilisation under særlige omstændigheder
  • I Årsrapporten 2014 belyses også fordelingen af sagstyper, der er blevet behandlet af Samrådet i Region Midtjylland samt fordelingen af tilladelser og afslag i de enkelte sagstyper sammenlignet med tidligere år
  • Årsrapporterne for årene tilbage til 2007 findes her