Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering arbejder tæt sammen med kommuner primært i Region Midtjylland, men vi arbejder også over regionsgrænsen.

Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS)

Forskere og praktikere indgår i en række socialmedicinske netværk, blandt andet DASAMS under Dansk Selskab for Folkesundhed.

Herunder kan du stifte nærmere bekendskab med Klinisk Socialmedicin & Rehabiliterings samarbejdspartnere.

Arbejds- og miljømedicin

Arbejdsmedicin Aarhus, Herning
Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense
Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital (AMED)
Det Nationale Center for Arbejdsmiljø (NFA)

Socialmedicin

Socialmedicinsk Enhed, Region Nordjylland, Aalborg
CABI - Center for Aktiv beskæftigelsesindsats

Psykiatri

Center for Psykiatrisk Forskning/Forskningsenheden Vest
Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery
Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitet