Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er en lægelig ledet driftsafdeling, der leverer forskellige ydelser til kommunerne. 
Kommunerne henviser sygemeldte og andre borgere med nedsat funktionsevne til udredning og afklaring af helbredsforholdenes betydning for funktionsevne og tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Afdelingen har etableret en Klinisk Funktion, der leverer lovbundne ydelser til regionens kommuner: 

  • Sundhedskoordinatorer som sundhedsfaglige repræsentanter i kommunernes rehabiliteringsteam
  • Tværfaglig udredning og vurdering af borgere, der er henvist fra rehabiliteringsteamet eller kommunen

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering leverer også læge- og psykologkonsulenter til kommunale jobcentre og revacentre i Region Midtjylland (RM). Vi har tidligere deltaget i Det store TTA-forsøg og er en del af RegionsRygcenter - Forskningsenhed for Sygemeldte (Tidligere: Center for Bevægeapparatlidelser) på Regionshospitalet i Silkeborg. 

Afdelingen har sekretariatsfunktion for Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Midtjylland. 

Til fagfolk tilbyder vi ekstern supervision og undervisning. 

Vi har afsnit i Aarhus og Herning, og et forskningsafsnit på MarselisborgCentret i Aarhus. Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er en universitetsafdeling under Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.