IBBIS II er en Integreret Beskæftigelses- og Behandlingsindsats til ny-sygemeldte Sygedagpengemodtagere med angst, depression, stress, personlighedsforstyrrelser eller funktionelle lidelser, og er tilrettelagt som et kontrolleret randomiseret forsøg igangsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Målgruppen omfatter sygedagpengemodtagere dels fra job og dels fra ledighed.
IBBIS indsatsen er udviklet med det formål at kunne tilbyde en integreret beskæftigelsesrettet og understøttende sundhedsfaglig indsats.
Projektet er baseret på erfaringerne fra programmer for alvorligt psykisk syge (projekt IPS) og borgere med angst, stress og depression (projekt IBBIS). Behandlingen bygger på samtaler efter den kognitive adfærdsterapeutiske metode. Eventuel medicinsk behandling foregår hos og i samarbejde med egen læge

På landsplan varetages indsatsen af to jobcentre samt deres regionale samarbejdspartnere. Det er henholdsvis Jobcenter Aarhus i samarbejde med Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Region Midtjylland og Jobcenter København i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri og Socialmedicinsk Center.

I hvert Jobcenter varetages tilbuddet til indsatsgruppen af et såkaldt IBBIS-team, hvor den enkelte sygemeldte tilknyttes en beskæftigelseskonsulent (BK), som varetager sygedagpengeindsatsen og en care-manager (CM) som varetager udredning og samtalebehandling. Sygemeldte borger, BK og CM har et fast løbende samarbejde med det overordnede formål, at støtte borgeren i at komme tilbage til, eller opnå kontakt med det ordinære arbejdsmarked, og fastholde kontakten dertil. Da indsatsen er styret af den enkelte borgers behov, gives indsatsen så længe det er nødvendigt, men samtidig gives der ikke en indsats i længere tid eller større omfang end nødvendigt (stepped-care princippet).
IBBIS teamet er tilknyttet en fast stab af sundhedsfaglige specialister fra regionen; en udredningsansvarlig psykiater, en behandlingsansvarlig psykolog samt sociallæge. Den daglige ledelse varetages af en beskæftigelsesfaglig koordinator i jobcenteret.

Projekter kører fra maj 2019 til og med august 2021; startende med en pilotfase på 5 måneder. Det er frivilligt at deltage i projektet.