Aktiv Patientstøtte er et nationalt forskningsprojekt og udviklingsprojekt. Formålet med Aktiv Patientstøtte er at forebygge akutte indlæggelser samt øge livskvaliteten og mestringsevnen hos en lille gruppe af patienter, der er i høj risiko for at få mange fremtidige indlæggelser.  Der er tale om en ikke-klinisk indsats, hvor specialuddannede sygeplejersker coacher og rådgiver patienterne over telefonen. Patienter kan ikke henvises til indsatsen. Patienterne der tilbydes Aktiv Patientstøtte identificeres på baggrund af en statistisk model, der beregner risikoen for en akut eller forebyggelig indlæggelse indenfor de næste tre måneder.

Aktiv Patientstøtteenhed Vest består af en ledende sygeplejerske og 10 patientstøttesygeplejersker. Enheden dækker de 9 kommuner i Midt- og Vestklyngen.

Yderligere oplysninger om indsatsen kan findes på

Aktiv Patientstøtte - tilbud til særlige patientgrupper

Aktiv Patientstøtte - Logo.jpg