Der er i afdelingen tilknyttet en række eksterne konsulenter.