I Specialistteamet drøftes det, hvorvidt der er behov for en psykiatrisk undersøgelse, som foretages af en psykiater (overlæge) og består af samtale. Udover at få din beskrivelse af dine symptomer, vil psykiateren forsøge at få et indblik i din tankeverden. 

Hvor længe varer undersøgelsen?

Undersøgelsen varer 1-1½ time.

Hvad er en psykiatrisk sygdom?

En psykiatrisk sygdom dækker over angst, depression, OCD-tvangstilstande, ADHD, border-line, hallucinationer, psykose, skizofreni, mani eller depression, abstinenstilstande, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og stress.

Hvad er årsagen til en psykiatrisk sygdom?

En psykiatrisk sygdom rammer mennesker med familiære dispositioner, psykiske traumer eller legemlig påvirkning.

Mere information

Du er velkommen til at kontakte os på nedennævnte telefon nr. for yderligere oplysninger.