Hvorfor henvisning til Specialistteamet?

Du er blevet henvist til Specialistteamet, fordi din kommune ønsker en bred helbredsmæssig afklaring, dvs. af dine fysiske, psykiske og sociale forhold, der har betydning for din samlede situation på arbejdsmarkedet. 

Undersøgelser i Specialistteamet

I Specialistteamet gennemføres følgende undersøgelser:

  • socialmedicinsk undersøgelse
  • arbejdsmarkedsrettet psykologisk vurdering eller undersøgelse
  • reumatologisk undersøgelse
  • psykiatrisk undersøgelse

Derudover ydes der rådgivning hos en socialrådgiver om dine muligheder på arbejdsmarkedet.

Hvordan kan vi hjælpe?

Under forløbet arbejder vi med

  • sygdomsafklaring
  • håndtering af symptomer
  • støtte til at tro på dig selv
  • skånebehov

Vi hjælper også med at afklare din fremtidige arbejdssituation. Sammen med dig vurderer vi, om du kan fastholde dit arbejde, kan starte i et nyt job, bør omskoles eller revalideres, kan arbejde i et fleksjob med skånehensyn, ikke kan magte nogen form for arbejde.

Løbende dialog med din egen læge og sagsbehandler

Undervejs vil vi løbende holde din egen læge, den kommunale sagsbehandler, a-kasser og andre orienteret om dit forløb i Specialistteamet.

Gennemgang af dine undersøgelser

Lægen og psykologen gennemgår sammen med dig resultatet af alle dine undersøgelser i Specialistteamet og vores forslag til et videre forløb. De enkelte undersøgelser fremtræder som delundersøgelser i det tværfaglige udredningsforløb i Specialistteamet. Lægen udarbejder som det sidste et samlet dokument, Afslutningsstatus, som indeholder den endelige vurdering og konklusion for din situation i forhold til arbejdsmarkedet. Alle dokumenter sendes til din sagsbehandler i kommunen og din egen læge.

Overleveringsmøde i kommunen

Forløbet kan afsluttes med et møde i kommunen, hvor du og din sagsbehandler deltager samt dine pårørende, din egen læge, en repræsentant fra din fagforening eller andre.

Hvem er vi?

Vi er en gruppe af erfarne speciallæger og psykologer samt socialrådgivere, som har lavet dette tilbud i samarbejde med kommunerne i Region Midtjylland.