En socialmedicinsk undersøgelse er en afklaring af dine helbredsmæssige og sociale forhold, der har betydning for din samlede situation i forhold til arbejdsmarkedet. 

Du vil blive undersøgt af en læge, som er uddannet inden for specialet samfundsmedicin. Undersøgelsen omfatter:

  • samtale og almindelig klinisk lægeundersøgelse
  • rådgivning til, hvordan du takler dine problemer

Herefter udarbejder lægen en samlet beskrivelse, vurdering og konklusion, som du vil få sendt til godkendelse. Først herefter vil den blive sendt til din sagsbehandler.

Hvor længe varer undersøgelsen?

Hvad er en socialmediciner?