Hvordan foregår samtaleforløbet?

Et psykologisk samtaleforløb er et længere forløb, hvor du jævnligt kommer til samtale hos en psykolog. Det strækker sig typisk over 5-10 samtaler på ca. en time hver gang. Det er den samme psykolog du taler med hver gang.

Ved den første samtale bruger vi tiden til at:

  • lave en fælles aftale om hele forløbet
  • lære hinanden at kende          
  • finde ud af, hvad der er vigtigt for dig at arbejde med
  • tale om det, der lige nu betyder noget for dig.

Hvad snakkes der om til samtalerne?

Indholdet i samtalerne er forskelligt fra person til person, men kan f.eks. være om:

  • håndtering af kroniske smerter
  • støtte i forhold til angst, stress eller depression
  • hvordan du håndterer din aktuelle situation 

Hvad er formålet med et samtaleforløb?

Formålet med psykologisk samtaleforløb er at hjælpe dig til at håndtere din situation på en måde, der giver dig større overskud og glæde i hverdagen.

Hvad skal forløbet bruges til?

Psykologen laver til slut en skriftlig vurdering. I vurderingen tager psykologen stilling til dit udbytte af samtaleforløbet og dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vurderingen kan også indeholde forslag til yderligere psykologisk behandling eller anden støtte.

Du godkender vurderingen, inden vi sender den til din kommune. Du får selv en kopi af den endelige vurdering.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.