Hvad er en psykologisk undersøgelse?

En psykologisk undersøgelse bygger på samtaler med psykologen samt psykologiske tests. Her får psykologen en forståelse af dig og din situation. Der kan være tale om personlighedstests eller ”kognitive tests” der siger noget om din evne til at koncentrere dig, løse problemer, huske og lignende.

Varighed

Det tager op til 6 timer at gennemføre en psykologisk undersøgelse og det forgår typisk over 1-2 mødegange.

Hvad spørger psykologen om?

Psykologen spørger dig om din livshistorie, selvopfattelse, måder at reagere på og dine følelser i forskellige situationer samt din nuværende livssituation og forestillinger om fremtiden. Samtalerne skal ende med, at psykologen har et godt kendskab til dig og din særlige livshistorie. På den baggrund foretager psykologen en vurdering af dine ressourcer, personlighed og funktionsmåde.

Hvad bruges undersøgelsen til?

Psykologens vurdering skal bruges til at belyse dine muligheder og eventuelle problemer i forhold til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse og der kan her også gives eventuelle forslag til psykologisk behandling.

Til slut laver psykologen en skriftlig rapport hvor der tages stilling til dine muligheder og hvad der evt. skal tages højde for fremover. Du får rapporten til gennemlæsning, inden vi sender den til din kommune så du har mulighed for at stille spørgsmål og komme med rettelser til fakta. Du får selv en kopi af rapporten.

Har du spørgsmål er du altid velkomme til at kontakte os.