Hvem henvender forløbet sig til?

Hvis du oplever at din vrede skaber problemer for dig i dit liv, kan dette samtaleforløb være relevant for dig. Måske fører vreden til verbale eller fysiske aggressioner, medfører konfliktfyldte relationer, samarbejdsvanskeligheder og/eller dårlig psykisk trivsel. Det kan også være, at den er en hindring for, at du kan gennemføre en uddannelse eller passe et arbejde.

Problematisk vrede kan være en selvstændig problematik, men man kan også have problematisk vrede sammen med en række psykiske lidelser, f.eks. personlighedsforstyrrelse, PTSD og ADHD. Uanset om det er tilfældet eller ej, kan det give god mening at arbejde med vreden som en selvstændig problematik.

For at kunne deltage i forløbet kræves det dog, at du er indstillet på at arbejde med din egen vrede, og du kan læse, forstå og tale dansk i et omfang, der ikke kræver tolk.

Din sagsbehandler i kommunen kan henvise dig. Du har også mulighed for selv at betale.

Inden start på forløbet

Inden du starter i samtaleforløbet, vil du blive indkaldt til en forsamtale, hvor du skal tale med den behandlende psykolog, som vil vurdere, om forløbet kan være relevant for dig. Hvis det viser sig ikke at være tilfældet, vil psykologen sende din sagsbehandler og dig et skriftligt notat, som forklarer hvorfor.

Rammer for forløbet

Forløbet er typisk 8 samtaler af 1 times varighed ca. 1 gang ugentligt. Efter tredje samtale vil psykologen gøre status og vurdere, om forløbet fortsat har relevans for dig.

Indhold

I samtalerne vil vi bl.a. arbejde med:

  • At hjælpe dig med at forstå, hvad problematisk vrede er
  • At få dig til at blive opmærksom på de ting, som igangsætter vreden og hjælpe dig med at anerkende udfordringer og konsekvenser relateret til vreden
  • At støtte dig i at udvikle og anvende strategier til at håndtere din vrede
  • At træne kontrol og udvikle nye færdigheder - hvor du får fokus på både kropslige spændinger og uhensigtsmæssige tankemønstre
  • At hjælpe dig med at opnå en generel bedre funktionsevne