Hvem henvender forløbet sig til?

Har du koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, vanskeligheder med at strukturere, organisere eller skabe overblik, så har du måske det, vi kalder kognitive vanskeligheder. De kan opstå som følge af psykiske lidelser, hovedtraumer eller længerevarende overbelastning. Som oftest forsvinder de af sig selv, men nogle gange fortsætter de.

For at deltage i forløbet skal du kunne læse, forstå og tale dansk i et omfang, der ikke kræver tolk og have en computer, som du kan tage med til træningen.

Din sagsbehandler i kommunen kan henvise dig. Du har også mulighed for selv at betale.

Indhold

Kognitive vanskeligheder påvirker den daglige funktion og på mulighederne for at gennemføre en uddannelse og passe et arbejde. Man kan ikke behandle dem med medicin, men mange oplever, at computerbaseret kognitiv træning og støtte kan hjælpe. Formålet med forløbet er:

  • At træne og forbedre dine kognitive funktioner
  • At give dig indsigt i dine egne kognitive ressourcer og udfordringer
  • At udvikle og anvende kompensatoriske strategier – dvs. strategier, som du kan bruge i stedet for dine kognitive evner
  • At få det bedre generelt

Inden start på forløbet

Inden du starter på et forløb vil du blive indkaldt til samtale forud for optagelse for at sikre, at du hører til målgruppen.

Rammer for forløbet

Forløbet ledes af en erfaren psykolog ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering og kan foregå både i grupper og individuelt. Du skal komme her 1 eller måske 2 gange om ugen, og hver træningsgang vil typisk vare 2 timer. Træningen består i at løse forskellige opgaver på computer, men nogle gange vil du også få hjemmearbejde. Enkelte gange kan der være undervisning eller samtaler om emner, som har særlig betydning for dig. Forløbet varer ca. 2-3 måneder i alt.

Der er løbende optag til forløbet. Kontakt os for at høre mere om, hvornår næste gruppe starter.

Forløbet afsluttes med en kort skriftlig status, der kort beskriver dit udbytte af forløbet.